Živé město - Smart City

Smart-City nevnímáme jenom jako moderní pojem, který by bylo dobré prodat, ale jako nový přístup města k využívání moderních technologií chytrým a komplexním způsobem. Měl by vzniknout strategický plán zavádění tzv. smart (neboli chytrých) řešení na základě potřeb občanů města a institucí, který by zohledňoval využívání moderních technologií za účelem zjednodušení života, šetření energie, efektivní správy, sdílení informací, plynulejší dopravy i lepšího životního prostředí. Tento programový bod má tak přesah do všech oblastí správy města.

Digitalizace

 • Piráti se zasadí o prohlubování procesu digitalizace, který by měl procházet napříč správou celého města. Tento proces povede nejen k zjednodušení života lidem při styku s úřady, ale i ke zlepšení komunikace města směrem k občanům a naopak, i mezi úředníky navzájem.
 • Databáze úřadů by měly být propojené, abychom nemuseli několika úřadům posílat stejné informace.
 • Samozřejmě si uvědomujeme, že jsou mezi námi i občané, kteří neradi využívají digitální technologie a proto by měla digitální komunikace být vedle současného systému jako jedna z možností. Díky digitalizaci se však náklady na tento systém výrazně sníží.

Otevřený software

 • Město i jeho organizace, včetně škol, školek a městských firem, by se měly zaměřit na využívání svobodného softwaru všude tam, kde je to možné.
 • Chceme zavést podporu a zveřejnění dokumentů ve standardizovaných otevřených formátech.
 • Město by mělo vyžadovat aplikace založené na otevřeném kódu, aby nebylo vázané na konkrétního dodavatele bez možnosti snadného odstoupení od smlouvy.
 • Dlouhodobým cílem je využívat zejména otevřené programy, včetně operačních systémů.

Jednotný informační systém města

 • Zlepšíme toky informací.
 • Podpoříme sdílení informací třetích stran jako jsou provozovatelé sítí, například hlášení o odstávkách sítí, pořádání sportovních a kulturních akcí.
 • Nabídneme podporu těm, kdo projeví zájem. Reagujeme na aktuální kauzy (jak se vypořádat s EET, školení GDPR a další). Členové Pirátů se vzdělávají navzájem formou tzv. Putovní univerzity, kdy každý vnáší do celku své know-how.

Moderní technologie

 • Piráti mají vizi města, které disponuje plnou občanskou vybaveností 21. století. K ní určitě patří dostupná veřejná wi-fi ve vybraných oblastech města.
Navrhni úpravu