Vzdělání

Pirátská strana prosazuje co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost, podporuje kritické myšlení a vychovává k demokracii. Pro naši společnost je výhodné, aby každý člověk získal vzdělání, které mu umožní naplno rozvinout vlastní potenciál. Vzdělaný člověk má lepší předpoklady orientovat se v médiích, politice a životě vůbec. Usilujeme o to, aby naše školy byly inovativní, demokratické a bezpečné.

Inovativní vzdělání:

 • Podpoříme školy v používání svobodných technologií (volně kopírovatelné programy, svobodné učebnice, svobodný software) a výuce finanční gramotnosti.
 • Jsme příznivci projektů na podporu rodičovství. Čas strávený s rodiči je pro zdravý vývoj dítěte důležitý.
 • Možnost výběru formy vzdělávání považujeme za důležitou. Proto podpoříme vznik dětských skupin, mateřských center, lesních školek i škol jiných zřizovatelů.
 • Podpoříme zavedení transparentního systému přijímání dětí do škol (MŠ a ZŠ) zřizovaných městem. Zasadíme se o to, aby školy mezi sebou více spolupracovaly a reagovaly na potřeby dětí i rodičů. Příkladem je pokrytí prázdninového provozu v MŠ, ale i další témata.
 • Podporujeme vzdělávací a zájmové aktivity pro všechny občany. Podpoříme také Vaši iniciativu.
 • Podporujeme vznik večerních vzdělávacích programů pro seniory a občany středního věku.

Škola jako přátelská instituce

 • I díky založení internetových stránek pro sdílení dat o vzdělávání, s možností zpětné vazby pro rodiče i učitele. Rádi bychom dali veřejnosti možnost nahlédnout do projektů, které se odehrávají nejen na škole jejich dítěte.
 • Chceme i žákům umožnit zaměřit se na oblast, která je jim blízká a zároveň objevovat svůj potenciál, a to formou pracovních stáží dětí 2. stupně.

Bezpečnější škola

 • Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce a je třeba zajistit bezpečnost provozu v jejich okolí (snížení rychlosti, využití radaru, kamerový systém)
 • Klademe důraz na prevenci v oblastech spojených se závislostmi i na internetu, (kyber) šikanou, xenofobií či agresivitou. Aktivity, které širokou veřejnost seznámí a pomohou ji těmto jevům předcházet případně je lépe pochopit, podpoříme.
 • Jsme pro vznik volnočasových aktivit pro děti a jejich dostupnost. 
 • Je skvělé, že probíhají rekonstrukce škol, školek. Nesmíme zapomínat ani na okolí těchto institucí. Piráti se zasadí o to, aby bylo bezpečnější a malebnější. Ať už řešením parkování nebo dostatečným úklidem těchto prostranství.
Navrhni úpravu