Chytrá, zábavná a přitažlivá

Kulturní a sportovní vyžití patří k zdravému a prosperujícímu městu. Široká nabídka různých kulturních, sportovních a dalších volnočasových aktivit přitahuje do města návštěvníky.

Rozdělování dotací

o Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Viz.například možnost nabídnout nově získaný objekt krytu v Javorce sportovním střelcům.

o Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

  • Zjednodušíme dotační systém pro sportovní a kulturní kluby a příspěvkové organizace. Podpoříme zejména ty, které pracují s dětmi. Nebudeme je nutit vypisovat dokola stále ty samé papíry, snížíme nutnou administrativu. Zároveň požadujeme transparentnost a efektivní využívání svěřených prostředků. Dáme pozor na podvádění při čerpání dotací (například tzv. mrtvé duše ve sportovních spolcích).
  • Dotační peníze musí být rozdělovány průhledně a spravedlivě podle jasných kritérií. Zprůhledníme rozhodování komisí, nastavíme mechanismy proti střetu zájmu a zlepšíme zpětnou vazbu směrem k žadatelům o dotace tak, aby byly jasné důvody konkrétního rozhodnutí o dotaci.

Informační systém

  • Kromě sdíleného kalendáře kulturních a společenských akcí chceme zavést sdílenou mapu s nápady na výlety po okolí. Chceme přiblížit zajímavá místa, dobré restaurace nebo novinky z Českotřebovska vztahující. Do této mapy budou mít přístup zdarma všechny právnické i fyzické osoby. Budeme tyto informace propagovat na webu.

Česká Třebová atraktivní

  • Prioritou českotřebovských Pirátů je výrazné zviditelnění města v povědomí nejen Čechů, ale i návštěvníků z celého světa. Jednou z cest je i podpora vybudování “Trampského muzea” - je škoda nechat již investované prostředky ležet a neoslovit členy této široké komunity. Zároveň budeme dbát na to, aby se podpora těchto projektů nezvrhla ve zbytečně monstrózní projekty, které by město nadměrně finančně zatěžovaly. Nejsme pro betonové monstrum zahrabané do země.
  • Piráti jsou lidé zvídaví a zajímá je historie. Proto udělají vše pro to, aby se město postaralo například o propagaci unikátní pravěké osady v Křivolíku a o podpoření podobných projektů. Jde o příklad aktivního občanského přístupu, kde spíše než utracené miliony jsou třeba především angažovaní a zapálení lidé. Takové projekty rádi podpoříme. Více umění do města
  • Účastník v soutěžním nápadu definuje, co a jak by rád realizoval. O nápadech vybraných porotou budou hlasovat občané v tisku a na internetu a vítězné nápady budou realizovány až do výše vyhrazeného rozpočtu.
  • Alternativně budeme vypisovat soutěže na konkrétní městem definovaná místa (např. stěna domu, hřiště, atp.). Stanovíme maximální výši dotace a občané si budou moci sami vybrat z přihlášených nápadů. Způsobů se nabízí více, uvedeme je do praxe.

Česká Třebová - město pejskařů

  • Podpoříme vznik vymezené plochy pro volné venčení psů
  • Zasadíme se o více ekologických psích sáčků po parcích i běžných venčících plochách a ulicích • Upřednostňujeme materiální podporu před finanční. • Zavedeme architektonické soutěže jako standard.
Navrhni úpravu