Zdravá, zelená a příjemná

Jako Piráti si uvědomujeme důležitost ochrany životního prostředí, včetně kvality spodních vod, čistoty ovzduší a hospodárného nakládání s půdou i dešťovou vodou. Učiníme kroky vedoucí k efektivnímu nakládání s opady, to vše za účelem snížení podílu netříděného odpadu a snížení nákladů na jeho svoz, zpracování a likvidaci. Mimo to chceme občanům města nabídnou možnost aktivně se podílet na zkrášlení města. Zapojíme do dění všechny enviromentální uskupení Protože v České Třebové sdílíme životní prostředí všichni, vytvoříme pracovní skupinu, do které budou pozváni jednotliví zástupci spolků, které se zabývají enviromentální prací ve městě. Je pro nás obzvlášť důležité, aby se o ochranu přírody v našem okolí podílel nejen odbor životního prostředí, ale i další organizace, které se snaží vytvořit udržitelnou a zdravou přírodu pro nás i budoucí generace.

Odpadové hospodářství

Rádi bychom otevřeli diskuzi s městy a obcemi, které sváží své odpady do skládky TKO Třebovice, kterou vlastní EKO BI s.r.o., aby investovali do modernizace třídících linek. Je tristní, že v 21. století tato skládka nemá dosud třídící linky a zaměstnanci musí vše třídit ručně. Nemusíme zdůrazňovat, že většina plastů tak skončí nevytříděna a zavezena jako komunální odpad.

 • Rozšíříme současný systém třídění komunálního odpadu.
 • Nádoby bude město přidělovat po registraci zdarma, četnost odvozu se bude měnit dle sezóny (např. bio-odpad během vegetační sezóny častěji než v zimě). Znovu přiblížit odvoz odpadů občanům , pravidelné přistavení kontejnerů na určené místo ve čtvrti.

Podpora odpovědného třídění odpadu - systém SVOZ DŮM OD DOMU

Systém Svoz dům od domu je inovativním řešením, které dokáže nejen zefektivnit třídění odpadu v domácnostech, ale také zjistit, kdo třídí a kdo ne. Po zpracování těchto údajů může vzniknout podklad pro stanovení poplatků pro následující období. Město získá významné údaje o tom, jak se skutečně nakládá s odpady.

• Hlavním cílem je snížení množství komunálního odpadu tím, že budeme občany motivovat ke třídění a recyklaci odpadů. • Systém tak motivuje ke třídění a nezvyšuje pravděpodobnost černých skládek.

Sběrný dvůr

 • Změníme otevírací dobu sběrného dvora ve prospěch obou dnů víkendu
 • Zrušíme demotivační poplatek za stavební suť a zrevidujeme i ostatní poplatky a limity pro občany, které v důsledku mohou vést ke vzniku černých skládek.
 • Zajistíme recyklaci biologického odpadu.
 • Podpoříme vznik recyklačního (re-use) centra a zajistíme osvětu a podporu bezodpadového hospodářství (zero waste) a třídění obecně.

Městská ekologie

• Občanům města chceme formou minigrantů nabídnout možnost aktivně se podílet na zkrášlení města. Trápí Vás, jak vypadají veřejné prostory ve Vašem okolí? Nepotřebujeme miliony na placení zahradnických firem, stačí jen Vaše snaha a podpora ze strany města. • Umožníme občanům města aktivně přispět ke zkrášlení města formou participativního rozpočtování. Jde o volnou soutěž nápadů, co lze svépomocí ve městě zkrášlit, ozdobit, pomalovat apod. I nevzhledný kout ve Vašem sousedství se může proměnit v udržovanou minizahrádku, která zkrášlí své okolí.

 • Zasadíme se o obnovu a novou výsadbu stromů a jiných vegetačních prvků v našem městě na základě jasné dlouhodobé koncepce. Stromy pohlcují velké množství slunečného záření a díky odpařování vody z listů ochlazují své okolí.

 • Podpoříme projekty na zadržování dešťové vody v krajině, např. domácí nádrže či rezervoáry a následné použití vody na zalévání či splachování

 • Uvědomujeme si důležitost zachování čistoty spodních vod a jsme si vědomi jaké ohrožení v sobě nese zvýšené použití pesticidů, fungicidů a jiné chemie zejména při produkci řepky a kukuřice.

 • Připravíme osvětovou kampaň, spojenou s možností otestovat si kvalitu spodní vody např. ve studně na vlastním pozemku.
 • Podpoříme obnovu krajiny kolem města.
Navrhni úpravu