Dopravně vyladěná

Cestování po městě musí být rychlé, bezpečné a pohodlné, ať už jdete pěšky, na kole nebo autem. Veškeré nové stavby chceme plánovat v souladu s okolním prostředím a jejich realizaci musí předcházet veřejná diskuze. Chceme vyvážený podíl jednotlivých způsoby dopravy. Cestování po městě musí být s co nejmenším zdržením, bezpečné a pohodlné, ať už jdete pěšky, MHD, na kole nebo autem. V obydlených částech města podporujeme budování komplexního prostředí pro všechny druhy dopravy s důrazem na udržitelnost, ekologii a estetiku daného území. Veškeré nové stavby musí být plánované v souladu s okolním prostředí a musí jim předcházet veřejná diskuze.

Pěšky a na kole bezpečně

  • Nechceme, aby se rodiče báli pustit své dítě do školy. Zvýšíme bezpečnost chodců na vedlejších ulicích: zvýšené křižovatky, chodníkové přejezdy, nebo ochranné ostrůvky. Zlepšíme viditelnost přechodů a zasadíme se o další přechody tam, kde by měly smysl (například na okruhu u Tesca).
  • Prosadíme budování sítě navazujících cyklostezek, které nebudou samoúčelné, budou navazovat, a dají tak možnost využívat cyklodopravu nejen jako volnočasovou aktivitu, ale i pro cesty do práce, do školy, na úřady a podobně.
  • Zasadíme se o kvalitní stojany na kola u obchodů, úřadů, služeb apod. Zajistíme bezpečné parkování jízdních kol na frekventovaných místech a zvýšený monitoring stání pro kola i s využitím stávajícího kamerového systému.

Autem plynule

  • Hlavní prioritou v oblasti automobilové dopravy musí být bezpečnost.
  • V případě pořízení stacionárního radaru zřídit úseky měření tak, aby byly přínosem pro bezpečnost (Např. kolem ZŠ -Ústecká , Nádražní) ne jen pro výběr pokut.
  • Zasadíme se o více parkovacích míst ve městě i na sídlištích. Zrevidujeme rozsah zóny zákazu stání a pomocí jednoduchých a ekonomicky nenáročných opatření (např. vyznačení parkovacích míst barvou) zlepšíme využití parkovací plochy ve městě.
  • Budeme prosazovat větší podíl elektromobility a alternativních paliv (LPG, CNG) v městských firmách, ale ne za každou cenu. Zohledníme proto pořizovací a provozní náklady.

Územní plánování a rozvoj města

  • Nastavíme koncepční plánování oprav silnic a chodníků, zapojíme občany do plánování oprav.
  • Zajistíme sdílení požadavků na opravy sítí od všech vlastníků tak, aby se dalo koordinovat provedení společné opravy v jednom termínu. -Zlepšíme kontrolu provedených překopů a jejich kontrolu nejen po provedení, ale i za delší časový úsek (stavební zákon počítá s 36 měsíci). Dodatečnou opravu nekvalitně provedených překopů komunikací musí opravit stavebník.
Navrhni úpravu