Návrh projednání změny jednacího řádu.

12. 12. 2018
Návrh projednání změny jednacího řádu.
Návrh projednání změny jednacího řádu.

Návrh projednání změny jednacího řádu.

Vážení spoluobčané, příznivci,

jako Piráti dlouhodobě usilujeme o digitalizaci a transparentnost výkonu státní správy na všech jejich úrovních, od republikové až po komunální. Naše město není výjimkou. Chceme nastartovat kontinuální proces digitalizace městského úřadu a zpřístupnit informace občanům města v uživatelsky přívětivé podobě.

V souladu s tímto záměrem navrhl českotřebovský pirátský zastupitel J. Ducháček Radě města několik změn jednacího řádu zastupitelstva:

  • Nahradit dosavadní papírovou formu podkladů pro zastupitele formou elektronickou. Výhody této změny spatřujeme v rychlé orientaci ve strojově čitelných textech, v šetrnosti vůči životnímu prostředí a také v úspoře kapacit městského úřadu.

  • zapojit spoluobčany do rozhodování města a umožnit jim předkládat náměty na projednání zastupitelstvem města

  • upřednostnit veřejné hlasování prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, jehož pořízení podporujeme. Nové elektronické hlasovací zařízení umožní zaznamenat hlasování jednotlivých zastupitelů v projednávaných bodech, čímž dojde ke zvýšení transparentnosti rozhodování.

  • Umožnit pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva a zpřístupnit záznam z jednání veřejnosti.

Jsme si vědomi toho, že pojem „digitalizace“ v sobě zahrnuje celou řadu rozsáhlých a komplexních aktivit. V kontextu s tím chápeme uvedený návrh pouze jako první krůček v naplnění vize moderního města využívajícího technologie 21. století ve prospěch svých občanů.

Mnoho kroků máme ještě před sebou, tak nám držte palce.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu