Volby 2018

09. 10. 2018
Volby 2018
Volby 2018

Volby 2018 Vážení příznivci, spoluobčané,

komunální volby jsou za námi a po úvodních setkáních některých stran považujeme za vhodné okomentovat dosavadní vývoj.

My jako Piráti jsme se drželi již dříve zveřejněné povolební strategie, s cílem vést jednání v již klidnější povolební atmosféře. Na jednáních jsme si chtěli s ostatními subjekty ujasnit průniky programových bodů, probrat budoucí uspořádání orgánů města a možnosti další spolupráce. V souladu s tímto záměrem jsme své politické partnery informovali o připravenosti k jednání, nicméně do této doby nebyla výzva vyslyšena. V některých médiích se dokonce objevila mírně zavádějící informace o tom, že Piráti zůstali stranou povolebních jednání. Chceme zdůraznit, že se tak nestalo naší vinou nebo pasivitou! Jsme i nadále připraveni jednat, ale jak je známo, k tomu musí být alespoň dva .

V kontrastu s uvedeným bylo podepsáno memorandum čtyř stran v čele s Koalicí pro ČT, ve kterém si strany vzájemně odsouhlasily exkluzivitu pro další jednání o koaliční smlouvě. To může znamenat významný krok směrem k povolebnímu uspořádání radnice, ale také nemusí. Postup v jednání budeme nadále bedlivě sledovat.

Chceme tímto sdělením ujistit naše voliče, příznivce i ostatní občany města, že jsme připraveni prosazovat program, ke kterému jste nám dali mandát.

Drobné vlny na rybníku komunální politiky nás nerozhází, naopak nás hodí kupředu k prosazení našich programových cílů, ke kterým budeme neochvějně držet kurz…

Pustili jste nás na ně, díky!

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu