Chceme nechat o využití veřejného prostoru rozhodovat občany

27. 02. 2020
Chceme nechat o využití veřejného prostoru rozhodovat občany
Chceme nechat o využití veřejného prostoru rozhodovat občany

Před několika dny město Česká Třebová oznámilo na sociálních sítích, že se přiblížíme trendu posledních let tím, že v parku Javorka bude zřízeno griloviště. Velmi oceňujeme snahu vedení města o oživení veřejného prostoru ve městě. Proti této snaze vcelku nelze nic namítat.

Trendem posledních let je však také to, že pokud města a obce chtějí zvelebovat veřejný prostor, zjišťují nejprve od občanů, CO a KDE nejvíce potřebují, které prvky a objekty jim v městských ulicích, parcích a náměstích nejvíce chybí. O tom, že pro řadu občanů není griloviště v Javorce tím, co by nejvíce potřebovali, svědčí i četné reakce v komentářích pod článkem. Množí se námitky k tomu, že se Javorka stane dalším místem, kde bude po setmění hlučno, a kde se podobně jako například v parku u plaveckého bazénu a na dalších místech bude shromažďovat nepořádek po večerních seancích mládeže. Objevují se také náměty k tomu, které vybavení by se do parku hodilo více. A přitom by stačilo tak málo: Například vyhlásit anketu o možných způsobech využití určité lokality.

Nebo lépe: O volných místech ve veřejném prostoru informovat systematicky a spolupracovat s občany i firmami podnikajícími ve městě, tak jak s tím počítá koncepce rozvoje veřejného prostoru Zelené srdce pro Třebovou, kterou Piráti v Zastupitelstvu představili již v loňském roce. Do dnešního dne jsme na tento návrh nezaznamenali ze strany města žádnou reakci. Přitom Zelené srdce představuje (zcela jistě ne jediný) racionální a pozitivní způsob jak nakládat s veřejným prostorem namísto v podstatě nahodilého rozhazování objektů do ulic. Pokud by se chtělo město problematice rozvoje veřejného prostoru věnovat systematicky, pak se jako další možnost nabízí využití konceptu participativního rozpočtu, který umožňuje občanům rozhodovat o tom, jak se bude vynakládat alespoň část veřejných prostředků. Pro zkušenosti není třeba chodit daleko. Příklady jsou v Lanškrouně, Moravské Třebové nebo například Chrudimi.

Další otázkou je zřízení komise pro životní prostředí a veřejný prostor, ale o tom snad někdy jindy.

V případě griloviště zmíněného na počátku budeme pozorně sledovat, jak se podaří městu tento projekt realizovat, jak zajistí jeho funkčnost a jak se vypořádá se zveřejněnými námitkami občanů.

Vaši Piráti.

Více k participativním rozpočtům zde

Participativní rozpočet v Lanškrouně zde

Participativní rozpočet v Moravské Třebové zde

Participativní rozpočet v Chrudimi zde

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu