Rudoltičtí piráti upozornili na zablokování účelové cesty

15. 10. 2019
Rudoltičtí piráti upozornili na zablokování účelové cesty
Rudoltičtí piráti upozornili na zablokování účelové cesty

V březnu tohoto roku, jsme na vedení obce a facebooku upozorňovali na netypické osvojení příjezdové cesty v Rudolticích. Majitel pozemku, přes který vede účelová komunikace k několika domům, polním a lesním parcelám, se v tiché součinnosti s radnicí rozhodl cestu uzavřít. Rudoltičtí piráti se však ohradili a upozornili na to, že jeho počínání je v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích.

Situace vygradovala, když majitel pozemku cestu přehradil automobilem a poté začal stavět plot s brankou. Omezil tak přístup obyvatelům, kteří tuto cestu dlouhodobě využívali, k jejich domům. Majitel pozemku své počínání obhajoval tím, že mu vedení obce, respektive starosta sdělil, že se tato cesta nepovažuje za účelovou komunikaci. Několik měsíců se tak lidé nemohli řádně dostat nejen ke svým příbytkům, byl omezen přístup i hasičské techniky, či poštovních a zdravotnických služeb.

Tento stav jsme shledali jako selhání vedení obce a celou situaci začal řešit Lanškrounský odbor dopravy a silničního hospodářství, pod který spadají komunikace v naši obci.

Také vedení Rudoltic začalo v srpnu roku 2019 situaci řešit po svém. Bylo zahájeno zpevňování cesty, která měla být nyní využívána dotčenými obyvateli domů, jelikož ta dříve užívaná zůstala uzavřená. Novou cestu obec zpevnila betonovými panely. Za celou stavbu vedení obce zaplatilo cca 150 000,-, avšak tato nová komunikace nebyla pro obyvatele domů a přilehlých pozemků to pravé ořechové. Cesta totiž nikam nevede. Vnímáme tuto stavbu jako plýtvání veřejnými prostředky.

Lanškrounský odbor dopravy a silničního hospodářství dne 3. 10. 2019 rozhodl, že komunikace, kterou majitel oplotil a znemožnil tím přístupu obyvatel k jejich nemovitostem, je účelovou komunikací dle zákona o pozemních komunikacích. Vlastník pozemku má povinnost do 3 dnů od nabytí právní moci odstranit nepovolenou pevnou překážku z cesty (bránu a 13 kovových sloupků včetně pletiva), a to tím způsobem, aby byl umožněn bezpečný průjezd vozidlům a průchod chodcům.

Tyto okolnosti považujeme za příznačný případ špatné komunikace vedení obce s občany a mrháním veřejnými zdroji, které mohly být využity na smysluplnější investice v Rudolticích u Lanškrouna.

FACEBOOK PIRÁTI RUDOLTICE

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu