PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH DOMŮ „JEZEVČÍK“ A „ČTVEREC“

11. 03. 2020
PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH DOMŮ „JEZEVČÍK“ A „ČTVEREC“
PRIVATIZACE MĚSTSKÝCH DOMŮ „JEZEVČÍK“ A „ČTVEREC“

Českotřebovští zastupitelé budou v blízké době rozhodovat o privatizaci části městského bytového fondu. Rádi bychom informovali veřejnost o postoji pirátských zastupitelů.

Bydlení vnímáme jako důležitou oblast, ovlivňující významným způsobem kvalitu života každého z nás. K zamýšlené privatizaci se snažíme přistupovat empaticky, uvažovat v širších souvislostech a neomezovat se pouze na otázku, zda privatizovat či nikoliv.

Naše aktuální stanovisko vychází z několika veřejně známých faktů a událostí:

  • Vedení města reagovalo s předstihem na končící lhůtu omezující nakládání s nájemními byty. Začalo aktivně řešit otázku možné privatizace městských domů „Jezevčík“ a „Čtverec“.
  • Mezi dotčenými obyvateli města byla provedena anketa, která sice podle některých reakcí zbytečně vystupňovala emoce, nicméně poskytla důležité informace o zájmu obyvatel byty privatizovat. Na základě vyjádřeného zájmu vedení města rozpracuje detailní podmínky privatizace a předloží je zastupitelstvu.
  • Privatizaci není možné provést stejně jako v minulosti podle tehdy platných Pravidel pro prodej obytných domů v majetku města. Tato pravidla neodpovídala současné legislativě a byla zrušena únorovým usnesením zastupitelstva města.
  • Proběhla veřejná setkání vedení města s obyvateli dotčených bytových jednotek.

Pirátští zastupitelé vítají snahu města umožnit obyvatelům privatizaci bytů. Je v kompetenci vedení města připravit detailní podmínky privatizace a ty s předstihem předložit zastupitelstvu. Není žádným překvapením, že stěžejním bodem privatizace bude výše prodejní ceny.

Náš názor na privatizaci je jasně vymezen zákonností celého procesu tak, aby prodej nemohl být v budoucnu zpochybněn. Na jedné straně je nutné k privatizaci přistupovat s odpovědností řádného hospodáře, na straně druhé je třeba stanovit férovou prodejní cenu.

Konečná prodejní cena by podle nás měla vycházet z tržních cen a zároveň by měla zohledňovat aktuální stav bytů. Tržní cenu chápeme jako cenovou hladinu, stanovenou na základě skutečně realizovaných, nikoliv pouze inzerovaných nabídek. Při stanovení prodejní ceny by měla být tržní cena adekvátně upravena tak, aby odrážela stav bytů. Nepodpoříme prodejní cenu určenou jednotnou cenou za metr čtvereční pro všechny byty v bytovém domě. Jsme přesvědčeni, že bytové jednotky nejsou ve stejném technickém stavu a je třeba postupovat individuálně. Každý byt by tak měl mít stanovenu svoji jedinečnou prodejní cenu. Chápeme, že se bude jednat o složitější a časově náročnější postup s nutnou účastí znalce, nicméně to považujeme za jediný spravedlivý postup při určení prodejní ceny. Vnímali jsme komentáře nájemníků na veřejných schůzích a chceme, aby byla v ceně objektivně zohledněna omezení stavebního či jiného charakteru (plísně, netěsnící okna, chybějící izolace, chyby ve střešním plášti, zatékání, nefunkční hydroizolace apod.).

Předpokládáme, že vedení města bude privatizaci věnovat náležitou pozornost a předloží návrh privatizace vyvážený pro všechny strany. Jako Piráti deklarujeme připravenost diskutovat o detailech privatizace již ve fázi návrhu. Je v kompetenci vedení města, zda bude informovat o přípravě návrhu také opoziční zastupitele.

Zamýšlená privatizace otevírá další témata, kterým se budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu