Povolební strategie Pirátů Česká Třebová

03. 10. 2018
Povolební strategie Pirátů Česká Třebová
Povolební strategie Pirátů Česká Třebová

Povolební strategie

Pro komunální volby 2018

 • Ve shodě s programem České Pirátské strany zastáváme liberální, demokratické postoje. Budeme rozhodně podporovat všechny kroky v souladu s moderním protikorupčním programem. Naším cílem je prosazovat program Pirátů, ať už v koalici nebo v opozici.
 • Ještě před volbami chceme v České Třebové informovat o tom, jak budeme po volbách postupovat. Naší hlavní prioritou je změna politické kultury a především prosazování transparence. Proto předkládáme jasnou a závaznou Povolební strategii Pirátů v České Třebové.
 • Pokud dostaneme důvěru občanů a získáme silné zastoupení, budeme se aktivně účastnit vyjednávání o složení Rady města s cílem prosadit co nejvíce našich priorit do programového prohlášení. Nelpíme na zisku placených funkcí. Jsme připraveni i na roli kritické, ale konstruktivní opozice.

Povolební strategie

 • V den ukončení voleb nepovedeme žádná vyjednávání s ostatními stranami.
 • Širší vyjednávací tým bude ustanoven na schůzce v neděli 7.10.2018 v 17 hodin ze zvolených zastupitelů a dalších členů kandidátky. Do té doby nebudeme komentovat naši taktiku, vydávat prohlášení a ani nebudeme jednat s ostatními subjekty.
 • První schůzky s dalšími zvolenými subjekty uskutečníme nejdříve v pondělí 8.10.2018.
 • Přímým vyjednáváním bude pověřen zvolený vyjednávací tým s tím, že vyjednávat budou vždy minimálně ve dvou. Vyjednané dohody budou podléhat schválení širšího vyjednávacího týmu, který bude také nominovat zástupce Pirátů do komisí Zastupitelstva města na základě odborné způsobilosti uchazečů.
 • Z principu nebudeme navrhovat do důležitých funkcí své rodinné příslušníky a partnery (pokud nejsou zvolenými členy Zastupitelstva města) a stejný postup budeme vyžadovat i u případných koaličních partnerů.
 • Případná koaliční smlouva nebo podpora menšinové Rady města podléhá schválení Krajského fóra České Pirátské strany..
 • Vyjednané dohody schvaluje vyjednávací tým kandidátky Pirátů, případní další zvolení kandidáti a členové krajského předsednictva České Pirátské strany. -Bez ohledu na rozložení mandátů jsme připraveni spolupracovat na prosazení programových priorit Pirátů se všemi politickými stranami, které budou mít zastoupení v Zastupitelstvu města.

Účast v Radě města.

 • Odmítáme koaliční spolupráci s KSČM. Za partnery k jednání dále nepovažujeme subjekty napojené na korupční a klientelistické prostředí, a ty, kteří podporují rasistické a xenofobní myšlenky.
 • U ostatních zvolených stran a hnutí budeme hledat programový průnik. Nepodpoříme Radu, ve které by zasedli lidé s více funkcemi ve veřejné sféře.
 • Zúčastníme se pouze takové koalice, která se zaváže ke splnění většiny z našich programových priorit, a do Programového prohlášení je zařadí.

Programové priority Pirátů v České Třebové

 1. V nejbližším možném termínu začít zveřejňovat anonymizované podklady pro jednání Zastupitelstva města v plném rozsahu.
 2. Zavést participativní rozpočty jako jednu z položek rozpočtu města.
 3. Zavést „Jednotný informační systém města,“ který kromě webové prezentace bude poskytovat i data otevřená a strojově čitelná.
 4. Území města bude rozvíjeno v duchu územních regulativů “krajinné zeleně” (pouze cesty pro pěší a cyklisty a drobné intervence). Bude zpracována studie za aktivní účasti občanů.
 5. Na webu města budou v přehledné webové aplikaci zveřejněny aktuální informace o všech připravovaných stavebních záměrech města a městských organizací, a o všech městu známých stavebních záměrech jiných subjektů. Tyto informace budou zveřejněny jako otevřená data.
 6. Koalice bude usilovat o rozvoj městského bytového fondu za účelem poskytování sociálního a startovacího bydlení a výhledově také dostupného nájemního bydlení.
 7. Budou vytvořeny standardy pro opatření na zadržování vody, a rozvoj zelené infrastruktury a vodních prvků v ulicích města.

Tolerance Rady města.

 • Pokud budeme stranou, bez jejíž podpory se neobejde menšinová koalice, zvážíme toleranci menšinové Rady výměnou za zohlednění programových priorit Pirátů v programu koalice.
 • Tolerance je podmíněna plněním dohodnutých závazků, otevřeností při vládnutí a průběžnou politickou i veřejnou diskusí k připravovaným záměrům. V žádném případě nebudeme tolerovat Radu s účastí KSČM .
 • Jsme toho názoru, že kontrolní funkce náleží opozici. Proto v případě naší účasti v Radě budeme požadovat pro opozici posty předsedů kontrolní a finanční komise Zastupitelstva. Pokud zůstaneme v opozici, budeme naopak nárokovat jednu z těchto funkcí pro našeho zastupitele, abychom měli přístup k aktuálním informacím a mohli zasáhnout při podezřelých aktivitách.
 • Zavazujeme se, že i jako opoziční strana budeme v plném rozsahu trvat na naplnění našich programových priorit uvedených výše.
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu