Piráti na radnici.

09. 12. 2018
Piráti na radnici.
Piráti na radnici.

**Piráti jsou u toho! **

Po komunálních volbách a ustálení složení zastupitelstva proběhla zasedání orgánů města a byli jmenováni členové výborů, komisí a dozorčích rad společností zřizovaných městem.

Piráti mají své zástupce v těchto orgánech:

Výbory Zastupitelstva města:

Finanční výbor Zastupitelstva města: Jiří Ducháček

Kontrolní výbor Zastupitelstva města: Zbyněk Ruda

Komise:

Dopravní komise: Jakub Hevera, Pavel Záleský

Komise pro územní plánování: Ing. arch. Lucie Kubínková

Komise městského architekta: Ing. arch. Lucie Kubínková, Bc. Vít Přívratský

Komise pro integraci národnostních menšin: Martin Saifrt

Komise pro rozdělování bytů sociálně potřebným: Mgr. Jaroslav Lainz DiS.

Komise pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou: Mgr. Hana Nádvorníková

Komise pro veřejné zakázky: Bc. Stanislav Dufek

Komise pro výběrová řízení na pronájmy a prodeje městského majetku: Bc. Stanislav Dufek

Kulturní komise: Milan Vondra

Povodňová komise obce: Martin Herman

Sportovní komise: Stanislav Ruda, Zbyněk Ruda

Škodní komise: Martin Herman

Městské organizace a společnosti:

Vodárenská společnost Česká Třebová - člen dozorčí rady (čeká na schválení ZM): Jiří Ducháček

Českotřebovské noviny - člen redakční rady (čeká na schválení ZM): Mgr. Jaroslav Lainz DiS.

Ve všech funkcích se budeme snažit prosazovat hlavní body Pirátského programu. Tím nejdůležitějším je transparence v rozhodování a v hospodaření s městskými financemi a také práce ve prospěch všech občanů České Třebové. Díky Pirátům se dozvíte o všem podstatném. Na naše zástupce se samozřejmě můžete obrátit s jakýmikoli připomínkami a podněty pro činnost v jednotlivých orgánech. Také naši dva zastupitelé, Jiří Ducháček a Zbyněk Ruda, jsou připraveni naslouchat Vašim podnětům.

Všem zástupcům Pirátů přejeme mnoho úspěchů při výkonu jejich funkcí.

Jsme Piráti. Držíme kurz.

Jsme Piráti. Držíme kurz.

Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!
Navrhni úpravu