O nás - Piráti Česká Třebová

Pirátská strana zakotvila v České Třebové!!!

Na jaře letošního roku jsme se my, členové Pirátů začali společně s příznivci naší strany pravidelně scházet a připravovat kandidátní listinu České Pirátské strany pro říjnové komunální volby v České Třebové.

Lídrem naší kandidátky je Jiří Ducháček.

Člověk se zkušenostmi a vztahem k našemu městu. Ve městě spoluzakládal Městskou policii a podílel tvorbě její koncepce. V současné době pracuje jako IT manager. Jiří zná město dokonale, jeho reálie, problémy a každodenní starosti. Znalosti městských reálií kombinuje s praktickou znalostí reálných řešení v oblasti správy dat a IT managementu. Chce, aby město začalo používat moderní komunikační kanály a bude prosazovat, aby se úřady a další instituce otevřely a přiblížily lidem. “Obíhat mají data a ne lidé” . Proto je hlavním garantem bodu našeho programu TRANSPARENTNÍ RADNICE a zapojení občanů do dění ve městě formou PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ.

Koho z Pirátů možná ještě znáte?

Dvojkou je Zbyněk Ruda, obchodní zástupce, se kterým se můžete potkat v souvislosti s českotřebovským hokejem.

Na třetí pozici kandiduje komunitní sociální pracovník a moderátor regionálního rádia Martin Saifrt.

Pamatujete si veřejné piano v České Třebové? Potkáváte na terminálu knihovničku udělanou z piana? To jsou jen některé z veřejných aktivit, na kterých se Martin podílel.

Všichni naši kandidáti mají zkušenosti z mnoha různých pozic ve veřejné i soukromé sféře, řadu z nich již možná znáte, a mají městu opravdu co nabídnout. Chceme přispět k dalšímu rozvoji našeho města.

**Co jsou naše programové priority:** Transparence

Chceme, aby veškeré konání města bylo transparentní. Občané mají právo vědět, co se dělo, děje a bude dít s jejich penězi, a mají právo se k nakládání s veřejnými penězi vyjádřit a vědět jak jsou veřejné prostředky vynakládány. Chceme zavést standardní pořizování videozáznamů z jednání Zastupitelstva města a jmenovité hlasování v Zastupitelstvu i Radě města. Občané tak budou konkrétně vědět, kdo a jak hlasoval o konkrétních věcech. Součástí myšlenky transparence je také zavedení rozklikávacícho rozpočtu, kdy každý občan může do poslední faktury vidět, jak byly utraceny peníze z našich daní.

Participativní rozpočtování a spoluúčast občanů na rozhodnutích města

Chceme zavést a postupně navyšovat část prostředků, o jejichž využití budou spolurozhodovat občané. Víme, že o svých problémech a potřebách vědí nejlépe občané samotní. Budeme se na jejich problémy pravidelně ptát. V participativním rozpočtu mohou občané samotní navrhovat, kam by peníze z jejich daní měly směřovat. Občany chceme zapojit i do dalších rozhodování, jako jsou například územní plánování a způsoby využití veřejného prostoru a podobně.

Využití moderních technologií

Chceme, aby město začalo více využívat open source technologie bez nadměrných licenčních poplatků. Chceme aby web města byl jednodušší a přehlednější. Maximum informací z města chceme ve strojově čitelné podobě. Městské budovy budou nabízet wifi připojení zdarma.

Nabízíme pirátská řešení i pro další oblasti, jako jsou systém oprav komunikací ve městě, systém sběru odpadu, komunitní plánování a další témata.

Nebudeme za každou cenu jen kritizovat a napadat již učiněná rozhodnutí současného vedení města. V těch věcech, které jsou přínosné a povedly se, budeme pokračovat a obohacovat je o pirátské aspekty a priority, kterými jsou především transparence a využití moderních technologií.

Podobně budeme postupovat při vyjednávání v Zastupitelstvu města. Chceme, aby s projednávanými rozhodnutími a projekty byli v dostatečném předstihu a dostatečným způsobem seznámeni občané. Lidé musí mít možnost se k návrhům vyjadřovat a ovlivňovat tak jejich konečnou podobu. Myslíme, že především takto můžeme dosáhnout toho, že rozhodování o městských záležitostech bude směřovat ku prospěchu celého města a jeho občanů. V takových případech nemáme problém podpořit návrh kteréhokoli člena Zastupitelstva města i občanů samotných.

Jsme Piráti. Pusťte nás na ně.
Navrhni úpravu