Jakub Hevera

Jakub Hevera (1994). Celý život bydlím v našem městě, které považuji za hezké, které má potenciál. Chci zde žít i dále, ale je třeba trochu změnit směr. Vystudoval jsem SPŠE v Pardubicích, kde nás naučili, mimo jiné, řešit problémy a hledat jednoduchá řešení. To byl bod, kdy jsem se začal zajímat o politiku – jsou věci, které lze změnit. Po škole nastaly starosti, kde bydlet a co dělat. Bydlední v České Třebové pro mladé lidi dostupné až na vyjímky příliš není. Někdy také nebývá lehké dostat se k informacím, které by k člověku “měly dojít samy“. Proč Piráti? Prioritou je otevřenost a sdílení, které nám může v mnohém pomoci a naše město je potřebuje. Je třeba začít využívat moderních komunikačních kanálů a ty zavedené dostat do 21. století. Chci pomoci změnit město svým pohledem na věc tak, abychom zde mohli žít plnohodnotné životy i my, mladí. Inspirace leží i v městech v našem nejbližším okolí.

Navrhni úpravu